2011.03.11 - Iskolai ünnepség

Március 15-én a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. E nap jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Az idén Keresztes János tanár úr, mint osztályfőnök vezetésével, a 12/A osztály tanulói készültek ünnepi műsorral:

Ünnepségre készen... Szereplők is megvannak... Kezdődjön a műsor! Himnusz!
Március 15-e van. De tudjuk-e, milyen út vezetett ehhez a naphoz? Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első! Idegen nyelvet tudni szép, de a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.
A magyar nyelvet 1844-ben nyilvánították hivatalos nyelvvé. Gróf Széchenyi István, a 'legnagyobb magyar' A tavasz a kirobbanó energiák évszaka, maga a Forradalom... ...hiába emelnek elé torlaszokat, jön feltartóztathatatlanul
Íme a forradalom förgetege már itt zúg a szomszédban! Az eső szakadt, de mintegy 10000 ember várakozott a Nemzeti Múzeum előtt Talpra magyar, hí a haza! A tömeg felment Budára, hogy kiszabadítsa Táncsics Mihályt
Volt valamikor egy régi világ, Akkor élt apám, dédapám, nagyapám Tették a dolgukat, nem kérdeztek semmit, Tudták az életet, jó volt magyarnak lenni! Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szét... A színek maradnak, akármilyen a szél...
Kossuth Lajos azt üzente, Elfogyott a regimentje! Ha még egyszer, azt üzeni, Mindjáunknak el kell menni... Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!
A katonai toborzás eszköze: verbunkos Német eredetű szó (Werbung), fogadást, édesgetést, szerzést jelent A verbunkos zene- és táncritmus a magyar népzenéből származik Tempója váltakozva lassú és gyors, figurái virtusosak
Bizony mondom, hogy győz most a magyar, Habár ég s föld ellenkezőt akar! Európában már rég elcsendesedtek a forradalmak... A bécsi udvar az orosz cártól kért segítséget... A hatalmas túlerő miatt a szabadságharc elbukott...
Elesett Petőfi Sándor... Megsemmisült Bem tábornok híres serege... Görgey Artúr tábornok, a magyar csapatok főparancsnoka, csak egy valamit tehetett... 1849. augusztus 13-án a magyarok Világosnál letették a fegyvert
Szabadság csillaga volt hajdan a magyar... Kelj magyar ifjúság, tépd le a virágot... Légy virág, légy vigasz... Legyen lelked szabad, legyen hangod igaz!
A 12/A osztály Hazám, hazám, te mindenem! Tudom, hogy mindenem neked köszönhetem. Emlékezzünk!