SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/007 | 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Alapítványok

Alapítványok

Az iskola támogatói

Alapítványok

Iskolánkban jelenleg két alapítvány is működik. Céljaik nagy része közös, a

 • Kandó Kálmán Iskolai Alapítványt az iskola nevelőtestülete,
 • "A sikeres Kandóért" Iskolai Alapítányt az iskolát támogató cégek hozták létre.

Kandó Kálmán Iskolai Alapítvány 

Alapítva: 1996. szeptember

Alapítók: Iskolánk nevelőtestületének több tagja

Az Alapító Okiratban megfogalmazott célok:

 • a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum oktatási körülményeinek javítása,
 • a szakképzés technikai hátterének korszerűsítése,
 • új anyagigényes szakmák oktatásának megindítása (technikus),
 • tanulóink korszerű információ-technikai eszközökkel való ellátása,
 • kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő tanulók jutalmazása,
 • képző- és iparművészeti szakokon tanulók bemutatkozási lehetőségeinek támogatása kiállítások szervezésével,
 • iskolai hagyományok ápolásának támogatása,
 • iskolánkhoz köthető tanulmányi versenyek anyagi fedezetének megteremtése,
 • tanulóink tanórán kívüli (tovább)képzésének támogatása,
 • tanulóink szakmai tanulmányi kirándulásainak támogatása,
 • iskolai sport élet fellendítésének támogatása,
 • iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása szakkönyvekkel.

Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyitott minden olyan magyar és külföldi természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező más szerv előtt, aki az Alapító Okiratban foglalt célokkal egyetért, és azt támogatni kívánja pénzbeli vagy természetbeli adománnyal. Egyértelműen az iskolában tanuló diákok korszerűbb oktatásáért, a tanintézet jövőjéért kíván küzdeni. Az Alapítvány közhasznú alapítvány, ennek a törvényi feltételeinek megfelelően nem támogat politikai pártokat.

Az alapítványt döntően a szülők támogatják, rendszeres iskolafejlesztési hozzájárulásukkal, illetve a gazdálkodó szervezetek.

Az Alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt. 11732002-20346201

Az Alapítvány elsősorban kuratóriumán keresztül folytatja az alapítványi célok eléréséhez szükséges, azokhoz közvetlenül kötődő szervező tevékenységet.

A kuratórium tagjai:

 • Hajba Marianna kuratóriumi elnök
 • Ocskó Magdolna kuratóriumi elnökhelyettes
 • Barkó Andrea kuratóriumi tag
 • Király Márta Mónika kuratóriumi tag
 • Bagó Béla kuratóriumi tag
 • Juhász Imre kuratóriumi tag

"A sikeres Kandóért" Iskolai Alapítvány

Alapítva: 1998. december

Alapítók:

 • KNORR-BREMSE fékrendszerek Kft., Kecskemét
 • THYSSEN Production System Kft., Kecskemét
 • TRAVERZ Master Kft., Kecskemét
 • Kecskeméti Asztalos Szövetkezet, Kecskemét
 • SULI-HOST Vendéglátó és Szolgátató Kft., Kecskemét

Az Alapító Okiratban megfogalmazott célok:

 • a Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikuma oktatási körülményeinek javítása,
 • a szakképzés technikai hátterének korszerűsítése,
 • a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért tanulók jutalmazására az alapítók az alábbi díjakat kívánják évi rendszerességgel kiosztani:
  • KNORR-BREMSE Díj
  • THYSSEN Díj (legjobb esztergályos tanulónak)
  • TRAVERZ MASTER Díj (legjobb hegesztő tanulónak)
  • Asztalos Szövetkezeti Díj (legjobb asztalos tanulónak)
 • iskolai hagyományok ápolása,
 • tanulóink tanórán kívüli (tovább)képzésének támogatása,
 • hátrányos helyzetű tanulóink tanulmányi esélyegyenlőségének biztosítása (szociális ösztöndíj),
 • iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása szakkönyvekkel, folyóiratokkal, hanganyaggal,
 • kiemelkedő oktató-nevelő munkát végző pedagógusok munkájának elismerése Kandó Díj adományozásával,
 • a felzárkóztatásban, korrepetálásban, versenyekre, nyelvvizsgára, felvételire való felkészítésben résztvevő pedagógusok jutalmazása,
 • iskolai versenyek, rendezvények szervezésében, lebonyolításában résztvevő pedagógusok munkájának elismerése,
 • pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása.

Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány nyitott minden olyan magyar és külföldi természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más társaság előtt, aki az Alapító Okiratban foglalt célokkal egyetért, s az alapítványt támogatni kívánja pénzbeli vagy természetbeli adománnyal. Az adományok elfogadásáról illetve a csatlakozásról a kuratórium dönt.

Az Alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt. 11732002-20366254

Az alapítvány politikai pártot, szervezetet, szerveződést valamint országgyűlési képviselőt nem támogat, politikai jellegű és választási célok megvalósítására támogatást nem nyújt, és általában semminemű politikai vagy politikai jellegű tevékenységben nem vesz részt. Az alapítvány politikai párttól, szervezettől támogatást nem fogad el.

Az alapítványt döntően az alapító cégek támogatják, de aki egyetért az alapítvány céljaival támogathatja azt, adójának 1%-val. A rendelkező nyilatkozat beszerezhető iskolánktól is.

 • A kedvezményezett adószáma: 18356595-1-03
 • A kedvezményezett neve: "A sikeres Kandóért" Iskolai Alapítvány

Az Alapítvány elsősorban kuratóriumán keresztül folytatja az alapítványi célok eléréséhez szükséges, azokhoz közvetlenül kötődő szervező tevékenységet.

A kuratórium tagjai:

 • Lugosi István kuratóriumi elnök
 • Fülöp Ágnes kuratóriumi tag
 • Szabó Istán kuratóriumi tag

Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Telefon: +3676481622

E-mail: kando@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041/007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002287


2024Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum