SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/007 | 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Szakmai program

A Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum több mint 50 éve áll a szakképzés szolgálatában. Az iskola múltjához, a térségben kialakult elfogadottságához méltóan biztosítani kívánjuk a szakmai oktatást a kecskeméti és Kecskemét környéki diákok számára.

Nappali rendszerben

  • technikumi,
  • szakképző iskolai,
  • szakgimnáziumi

szakmák és tanulmányi területek képzését biztosítjuk.

Esti felnőttképzés keretében Szakma jegyzék és Programkövetelmények szerinti szakmai oktatást folytatunk.

A szakképző intézményünk célja, hogy biztos szakmai alaptudást és kulcskompetenciákat adjon, amelyek birtokában a tanulók felnőttként képesek lesznek a szakmai fejlődésre, az önálló vagy munkahelyi környezetben zajló tanulásra. További célunk tanulóink felkészítése elsősorban a szakirányú továbbtanulásra, okleveles technikusi végzettség megszerzésére.

Ennek érdekében - a negyedik ipari forradalom hatására is - az új, elvárt készségeknek, kompetenciáknak meg kell jelenniük a képzési tartalmakban is.

A képzés során hangsúlyosan kezeljük a kompetenciafejlesztéseket, a NAT-ban és a kerettantervekben megfogalmazott kulcskompetenciákat, valamint a szakképzéshez kapcsolódó képzési és kimeneti követelményekben és a programtantervekben megfogalmazottokat.

A Szakmai Program tartalmazza a legfontosabb oktatási-nevelési-képzési feladatainkat, elvárásainkat saját magunkkal szemben is, annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni a törvényekben, rendeletekben ránk rótt feladatoknak.

    Kandó_Szakmai program_20240423.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Telefon: +3676481622

E-mail: kando@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041/007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002287


2024Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum