SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/007 | 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat - a közösségben való tevékenykedés ereje

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (107. §) alapján a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

A közösségi szolgálat területei:

 • egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani)
 • szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani)
 • oktatási
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel
 • rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési feladatokra (minden esetben mentort kell biztosítani).

A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.

A fogadó szervezetekkel iskolánk Együttműködési megállapodást köt. Iskolánkkal már együttműködési megállapodást kötött szervezetek listája itt érhető el.

Az Együttműködési megállapodás itt letölthető.

Lehetőség szerint három évre arányosan elosztva a 9-11. évfolyamon célszerű a közösségi szolgálatot teljesíteni. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható. A tényleges tevékenységből 10 órát az oktatási intézményben kell teljesíteni.

Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető. Munkaszüneti illetve pihenő napokon 5 órában végezhető.

Figyelembe kell venni, hogy

 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,
 • 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,
 • 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.

A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

 

Együttműködési megállapodások megkötése

Az együttműködés mibenlétét minden esetben írásban szükséges dokumentálni. Az együttműködésről szóló dokumentumot eleinte mindenképpen célszerű tanévenként megkötni, de kölcsönös megállapodás alapján határozatlanra is köthető. A szakképző intézmény törekszik arra, hogy olyan szervezettel kössön megállapodást, amely a szakmai programjában megfogalmazott nevelési elvekkel, célokkal azonosulni tud, másrészt olyan munkatársakkal kapcsolódik a program megvalósításához, akik alkalmasak a diákokkal való foglalkozásokban való közreműködésre.

Szülők, diákok tájékoztatása

A közösségi szolgálatban érintett tanulókat és szüleiket szeptember első hetében osztályfőnöki (Startnap) illetve szülői értekezleten kell tájékoztatnia az osztályfőnöknek és az iskolai koordinátornak. A tájékoztató tartalmazza a közösségi szolgálat törvényi hátterét, illetve azokat az intézményeket, szervezeteket ahol közösségi szolgálat teljesíthető. A tanév során a folyamatos tájékoztatás interneten keresztül (iskolai honlap, közösségi oldal) történik a koordinátor által.

Jelentkezési lapok kitöltése, jelentkezési lap itt letölthető

A tanuló a három kiválasztott (lehet kevesebb is, de több nem) szervezetet megjelölve és a szülő hozzájárulásával jelentkezik a közösségi szolgálatra, legkésőbb szeptember hónap végéig! Csak azon intézményeket, szervezeteket jelölheti meg, amelyekkel az iskolának Együttműködési megállapodása van. A kitöltött és szülővel igazolt Jelentkezési lapot az osztályfőnöknek átadja, aki továbbítja koordinátornak ellenőrzés céljából.

Közösségi szolgálati napló

A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni. Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása szerepel. E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit. A tanuló készíthet hangfelvételt, fényképes, filmes beszámolót is a feldolgozás elősegítésére, de ezt nem lehet kötelezővé tenni.

Napló, bizonyítvány, törzslap

A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban, így a e-naplóban és a bizonyítvány megjegyzés rovatában. Az oktatónak tanév végén(következő tanév elején) be kell jegyeznie a e-naplóba, (nyári szünet idején teljesített órákkal) az igazolást szeptember első hetében kell rögzíteni melyik tanuló hány órát teljesített. Ezt segíti a minden tanulónál lévő közösségi szolgálati napló, ahol megjelenik a nap, az óraszám, tevékenység és a tevékenységet felügyelőszakmai koordinátor aláírása. Az adminisztráció precíz vezetése azért fontos, mert az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló nem kezdheti meg a vizsgát.

Igazolás a közösségi szolgálat teljesítéséről

Az iskola abban az esetben állít ki igazolást a közösségi szolgálat teljesítéséről, ha a tanuló valamilyen okból intézményt vált, vagy másik intézményben érettségizik. Az igazolás arról szól, hogy az intézmény váltásig a tanuló hány órát teljesített.

A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell meg őriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet. A szolgálat elvégzése a bizonyítványban rögzítésre kerül.

A program zárása

Lényeges és kötelező eleme a programnak, hogy annak befejezésekor legyen minimum egy alkalom, amikor a tanulóknak lehetőségük van a visszacsatolásra. Ezt célszerű csoport szinten megszervezni, ha valamely tanuló ezen nem tud részt venni, akkor szükség szerint egyéni konzultáció biztosításával kell lehetővé tenni számára a program lezárását. A program egésze szempontjából a zárás megfelelő előkészítése igen fontos feladat.

Kulcsszerepe van a programot végigkísérő tanárnak, aki irányítja, koordinálja a beszélgetést. Minden tanulónak lehetőséget kell adni a megszólalásra, élményeinek, tapasztalatainak elmondására.

A zárás ugyanakkor ünnepélyes alkalom is lehet, amikor mindenki a már feldolgozott élményeit megosztja a többiekkel. Ennek jelentős felemelő és megerősítő ereje van. További funkciója lehet az is, hogy aki több nehézséget élt meg (ilyen mindig van), vagy személyisége nehezebben dolgozza fel az élményeket, a többiek hallatán megérzi azt, hogy mégis jó volt, a programban részt venni. A zárás keretében kaphatják meg a tanulók az igazolásokat. Ehhez kapcsolódhat a fogadó intézmények programértékelése is, azonban a kialakított kapcsolat függvényében az értékelés történhet ettől függetlenül másként is. A jól szervezett záró program élmény marad a pedagógusnak és tanulóknak egyaránt, remélhetőleg még évek múltán is, és a tanulók későbbi önkéntes tevékenységének alapját képezheti.

Minden amit az iskolai közösségi szolgálatról tudni kell, itt elérhető.

Mindenkinek hasznos munkát, kellemes élményeket kívánunk!


Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Telefon: +3676481622

E-mail: kando@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041/007

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002287


2024Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum