SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/007 | 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Iskolai közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat - a közösségben való tevékenykedés ereje

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (107. §) alapján a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

A közösségi szolgálat területei:

 • egészségügyi (minden esetben mentort kell biztosítani)
 • szociális és jótékonysági (szükség esetén mentort kell biztosítani)
 • oktatási
 • kulturális és közösségi
 • környezet- és természetvédelmi
 • katasztrófavédelmi
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel
 • rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési feladatokra (minden esetben mentort kell biztosítani).

A tanulókat és szülőket tájékoztatjuk a választható lehetőségekről, a tanuló önként választhatja ki azt a helyet, tevékenységet, amely számára a legvonzóbb, leghasznosabb, amelyhez kellően motivált.

A fogadó szervezetekkel iskolánk Együttműködési megállapodást köt. Iskolánkkal már együttműködési megállapodást kötött szervezetek listája itt érhető el.

Az Együttműködési megállapodás itt letölthető.

Lehetőség szerint három évre arányosan elosztva a 9-11. évfolyamon célszerű a közösségi szolgálatot teljesíteni. Ettől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

Az ötven órán belül 5 órás felkészítő és 5 órás záró foglalkozás tartható. A tényleges tevékenységből 10 órát az oktatási intézményben kell teljesíteni.

Egy órán 60 perces közösségi szolgálati idő értendő (az utazás nem számítható bele), alkalmanként 1-3 órás időkeretben végezhető. Munkaszüneti illetve pihenő napokon 5 órában végezhető.

Figyelembe kell venni, hogy

 • 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani,
 • 16 éves kor alatt naponta 3, hetente 12 órát tevékenykedhet,
 • 16-18 éves kor között napi 4 és fél, heti 18 órát tevékenykedhet a tanuló.

A tanulók egyénileg vagy csoportosan végezhetik a választott tevékenységet, célszerű a párok kialakítása.

 

Együttműködési megállapodások megkötése

Az együttműködés mibenlétét minden esetben írásban szükséges dokumentálni. Az együttműködésről szóló dokumentumot eleinte mindenképpen célszerű tanévenként megkötni, de kölcsönös megállapodás alapján határozatlanra is köthető. A szakképző intézmény törekszik arra, hogy olyan szervezettel kössön megállapodást, amely a szakmai programjában megfogalmazott nevelési elvekkel, célokkal azonosulni tud, másrészt olyan munkatársakkal kapcsolódik a program megvalósításához, akik alkalmasak a diákokkal való foglalkozásokban való közreműködésre.

Szülők, diákok tájékoztatása

A közösségi szolgálatban érintett tanulókat és szüleiket szeptember első hetében osztályfőnöki (Startnap) illetve szülői értekezleten kell tájékoztatnia az osztályfőnöknek és az iskolai koordinátornak. A tájékoztató tartalmazza a közösségi szolgálat törvényi hátterét, illetve azokat az intézményeket, szervezeteket ahol közösségi szolgálat teljesíthető. A tanév során a folyamatos tájékoztatás interneten keresztül (iskolai honlap, közösségi oldal) történik a koordinátor által.

Jelentkezési lapok kitöltése, jelentkezési lap itt letölthető

A tanuló a három kiválasztott (lehet kevesebb is, de több nem) szervezetet megjelölve és a szülő hozzájárulásával jelentkezik a közösségi szolgálatra, legkésőbb szeptember hónap végéig! Csak azon intézményeket, szervezeteket jelölheti meg, amelyekkel az iskolának Együttműködési megállapodása van. A kitöltött és szülővel igazolt Jelentkezési lapot az osztályfőnöknek átadja, aki továbbítja koordinátornak ellenőrzés céljából.

Közösségi szolgálati napló

A tevékenység követésére a tanuló közösségi szolgálati naplóját naprakészen kell vezetni. Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák száma, a fogadó fél/intézmény képviselőjének aláírása szerepel. E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását, valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit. A tanuló készíthet hangfelvételt, fényképes, filmes beszámolót is a feldolgozás elősegítésére, de ezt nem lehet kötelezővé tenni.

Napló, bizonyítvány, törzslap

A közösségi szolgálat teljesítését folyamatosan vezetni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének rögzítésére szolgáló iskolai dokumentumokban, így a e-naplóban és a bizonyítvány megjegyzés rovatában. Az oktatónak tanév végén(következő tanév elején) be kell jegyeznie a e-naplóba, (nyári szünet idején teljesített órákkal) az igazolást szeptember első hetében kell rögzíteni melyik tanuló hány órát teljesített. Ezt segíti a minden tanulónál lévő közösségi szolgálati napló, ahol megjelenik a nap, az óraszám, tevékenység és a tevékenységet felügyelőszakmai koordinátor aláírása. Az adminisztráció precíz vezetése azért fontos, mert az érettségi vizsga megkezdésének előfeltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Amennyiben a tanuló bizonyítványában nem szerepel az 50 órás közösségi szolgálat igazolása, a tanuló nem kezdheti meg a vizsgát.

Igazolás a közösségi szolgálat teljesítéséről

Az iskola abban az esetben állít ki igazolást a közösségi szolgálat teljesítéséről, ha a tanuló valamilyen okból intézményt vált, vagy másik intézményben érettségizik. Az igazolás arról szól, hogy az intézmény váltásig a tanuló hány órát teljesített.

A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell meg őriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet. A szolgálat elvégzése a bizonyítványban rögzítésre kerül.

A program zárása

Lényeges és kötelező eleme a programnak, hogy annak befejezésekor legyen minimum egy alkalom, amikor a tanulóknak lehetőségük van a visszacsatolásra. Ezt célszerű csoport szinten megszervezni, ha valamely tanuló ezen nem tud részt venni, akkor szükség szerint egyéni konzultáció biztosításával kell lehetővé tenni számára a program lezárását. A program egésze szempontjából a zárás megfelelő előkészítése igen fontos feladat.

Kulcsszerepe van a programot végigkísérő tanárnak, aki irányítja, koordinálja a beszélgetést. Minden tanulónak lehetőséget kell adni a megszólalásra, élményeinek, tapasztalatainak elmondására.

A zárás ugyanakkor ünnepélyes alkalom is lehet, amikor mindenki a már feldolgozott élményeit megosztja a többiekkel. Ennek jelentős felemelő és megerősítő ereje van. További funkciója lehet az is, hogy aki több nehézséget élt meg (ilyen mindig van), vagy személyisége nehezebben dolgozza fel az élményeket, a többiek hallatán megérzi azt, hogy mégis jó volt, a programban részt venni. A zárás keretében kaphatják meg a tanulók az igazolásokat. Ehhez kapcsolódhat a fogadó intézmények programértékelése is, azonban a kialakított kapcsolat függvényében az értékelés történhet ettől függetlenül másként is. A jól szervezett záró program élmény marad a pedagógusnak és tanulóknak egyaránt, remélhetőleg még évek múltán is, és a tanulók későbbi önkéntes tevékenységének alapját képezheti.

Minden amit az iskolai közösségi szolgálatról tudni kell, itt elérhető.

Mindenkinek hasznos munkát, kellemes élményeket kívánunk!


Partnereink

 • Kecskeméti Szakképzési Centrum
 • 2018/2019-es tanévben voltunk 50 évesek
 • Kandó DÖK
SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

   6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

  • Telefon: +3676481622

   E-mail: kando@kecskemetiszc.hu

   OM azonosító: 203041/007

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002287


  2023Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum