SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/007 | 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Házirend

A házirendről

A Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum oktatói testülete, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 32.§ (2) bekezdése és a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Szkr.) 96.§-a alapján az alábbi házirendet alkotja.

A házirend hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottjaira a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony típusától függetlenül, valamint tanulóira és a képzésben résztvevő, de tanulói jogviszonnyal nem rendelkező személyekre.

A szakképző intézmény házirendje állapítja meg a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének módját, továbbá a szakképző intézmény által elvárt viselkedés szabályait. (Szkt. 32.§ (2))

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie.

A házirend megtekinthető:

 • az iskola irattárában,
 • az iskola honlapján.

A házirendről, illetve annak újonnan elfogadott vagy módosított előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:

 • a tanulókat osztályfőnöki órán
 • a szülőket szülői értekezleten.

A Házirend

A házirend hatálya kiterjed az intézmény alkalmazottjaira a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony típusától függetlenül, valamint tanulóira és a képzésben résztvevő, de tanulói jogviszonnyal nem rendelkező személyekre.

A Házirend letölthető

Partnereink

 • Kecskeméti Szakképzési Centrum
 • 2018/2019-es tanévben voltunk 50 évesek
 • Kandó DÖK
SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

   6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

  • Telefon: +3676481622

   E-mail: kando@kecskemetiszc.hu

   OM azonosító: 203041/007

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002287


  2023Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum