SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/007 | 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • CLASSROOM
 • KRÉTA

Képzési program

A szakképzés új rendszerének felépítése jelentősen eltér az eddigi, modul, vagy tantárgyi jellegűtől, ezért oktatása más típusú megközelítést, újfajta módszereket igényel, hogy igazodni tudjon a gazdaság sűrűn változó elvárásaihoz. Ennek alapja a rugalmasság, a duális partnerekkel kialakítandó szoros együttműködés.

Az új típusú szakképzés egyik fontos pillére a tanulási eredmény alapú (TEA) megközelítés, mely a hagyományos, tantárgyakra osztott oktatásközpontúsággal szemben a tanulóra, a tanulási folyamatra, a tanuló által elért kompetenciafejlődésre, a tanulói cselekvőképességre helyezi a hangsúlyt. Ez a módszertani változtatás érinti az oktatási folyamatok átszervezését is. A szakképző intézmény a szakképző iskola 1/9 és a technikum 9. és 10. évfolyamának oktatási folyamatába projektfeladatokat épít be, mellyel lépéseket tesz a tanulmányi eredmény alapú oktatás felé. A projektszemlélet alkalmazása felmenő jelleggel folytatódik a későbbiekben is. A változtatással az a cél, hogy az oktatók között kialakuljon az a fajta együttműködés, amelynek tapasztalatai elősegítik a szakirányú képzésben elvégzendő portfólió és projektfeladatok duális partnerekkel közösen történő előkészítését, lebonyolítását és dokumentálását. 

Az új típusú szakképzés második fontos pillére, hogy a Programtantervekben az elmélet és a gyakorlat nem kerül éles elválasztásra, ezzel is azt ösztönözve, hogy a szakmai képzés lehetőleg minél nagyobb mértékben, gyakorlati környezetben, a gyakorlati feladatokkal összekapcsolva valósuljon meg. Ez egyúttal magas szintű összehangolást igényel intézményen belül, valamint a szakképző intézmény és duális képzőpartnerei között. 

Az új típusú szakképzés harmadik pillére az új típusú értékelési rendszer kialakítása. Az intézmény az eddig alkalmazott diagnosztikus és szummatív értékelések mellett növeli a formatív értékelések arányát. Ezek mellett bevezetésre kerül a projektértékelés, melyek együttesen hozzájárulnak a tanuló szakmai fejlődéséhez, tanulási motivációjuk növekedéséhez.

  Kandó_Képzési program_20210319.pdf

Letöltés

Partnereink

 • Kecskeméti Szakképzési Centrum
 • 2018/2019-es tanévben voltunk 50 évesek
 • Kandó DÖK
SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

   6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.

  • Telefon: +3676481622

   E-mail: kando@kecskemetiszc.hu

   OM azonosító: 203041/007

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002287


  2023Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum